Játékos ápolások gyerekeknek

Játékos ápolások gyerekeknek

Mindezidáig a gyerekek, azaz a 7–17 éves korosztály számára a szépségszalonok és a spák nem vagy nemigen kínáltak kezeléseket. Itt az ideje a változásnak! A kozmetikai szalon és a spa nem idegen a gyerekek világától sem. Egy kis leleményességgel könnyen gyerekparadicsommá varázsolhatjuk intézményünket, és a legfi atalabb korosztály számára is vonzó kezelésekkel bővíthetjük kínálatunkat.

A KEZDETEKRŐL…

Amikor a gyermekkezelések ötlete úgy nagyjából tíz évvel ezelőtt napvilágot látott az Egyesült Államokban, sokan nevettek rajta, vagy legalábbi fenntartásokkal fogadták a hírt. A legtöbben elképzelni sem tudták, hogy az ezernyi kényeztetés meghitt, csendes birodalmába a gyerekek is beléphetnének. Mi keresnivalójuk lehetne az izgága és zajos kicsiknek a szépség, a jó közérzet, a relaxáció világában? Egyáltalán hogyan lehetne kivitelezni ezt az elgondolást? És mire jó, ha a gyerekek is ott vannak a szépségszalonban, a spában? A választ a kérdésre az ősi, a természettől még el nem szakadt civilizációkban találhatjuk meg a legkönnyebben. A korai társadalmakban a felnőttek és a gyerekek világa még nem vált el egymástól olyan élesen, ahogyan a történele későbbi századaiban: a szülők nagyon szoros kapcsolatban éltek együtt a gyerekeikkel, és a kicsik megfigyelői, próbálgatói, részesei lehettek mindannak a sokféle tevékenységnek, ami a felnőttek életét kitöltötte. Igen, nagyon is természetes dolog, ha a fi atal anyuka magával viheti a szalonba a gyermekét, ha ott a kicsi megcsodálhatja a számára újdonságnak számító, különös tárgyakat. Jó és hasznos, ha ebben a rendkívül fogékony életkorban bepillantást nyerhet a szalonok világába is, ahol esetleg még a számára is akadhat egy-egy érdekes és kellemes élmény, vagy akár megoldás életének egy-egy kisebb problémájára… A tinédzser korosztály számára igénybe vehető egyetlen kezelés sokáig csak az aknés bőr kozmetikai ellátása volt. Holott a kamaszkorukat élő fiatalok a felnőttkor küszöbén a bőrápolással, a sminkeléssel, a személyes higiéniával kapcsolatos számos kérdésre keresik a választ. Énképük kialakulásának ebben a nehéz időszakában nagyon is szükségük van egy-egy tanácsadással egybekötött ápolásra, amely segít nekik, hogy jól érezhessék magukat a bőrükben, és könnyebben éljék át a biológiai változások sok új problémával járó éveit. A gyerekápolások ötletét hallva a konzervatívabb gondolkodású felnőttek közül sokaknak az volt a véleménye, hogy a gyerekeknek játszani és tanulni kell, nincs helyük a felnőttek világához tartozó intézményekben. Először nőjenek csak fel, ráérnek majd azután kipróbálni, milyen egy kozmetikai szalon vagy egy spa. A nyitottabbak egyszerűen csak valami újabb, Amerikából érkezett csacskaságnak tartották az ötletet. Az előítéletekre hajlamosak pedig kifejezetten tüntetni kezdtek a kezdeményezés ellen, és eleve elutasították, mondván, nem jöhet semmi jó egy olyan társadalomból, amelynek szépségszemlélete a valóságtól olyannyira elrugaszkodott, hogy Barbie babát ad játszani a gyerekek kezébe. Még a szakmabeliek közül is sokan tartották megvalósíthatatlannak a gyerekek igényeire formált spa ötletét, és úgy gondolták, túl kicsi a kereslet az ilyen típusú szolgáltatásokra ahhoz, hogy érdemes legyen belevágni a gyakorlati lépések kidolgozásába. Voltak azonban olyan, vállalkozó szellemű szakemberek, akik a kedvezőtlen fogadtatás ellenére sem veszítették el lelkesedésüket. Valójában nem is számítottak nagy támogatottságra, hiszen ha kézenfekvő volna az ötlet, már biztosan sokkal előbb megvalósította volna valaki. Biztatásul a kozmetikai ipar néhány más, kezdetben periférikusnak számító, mégis nagy fejlődést megért szegmensének sikereire gondoltak. Hiszen annak idején ki gondolta volna, hogy komoly jövője volna a biokozmetikumoknak, vagy akár a férfi ápolási termékeknek? Amikor ezek az ágazatok útjukra indultak, alig egy maroknyi ember hitt a sikerükben, s mára ez a maroknyi ember egy valóságos sikertörténet részesének mondhatja magát… Meglehet, alig néhány év múlva a gyermekápolási termékek és kezelések piacán is végbemegy majd egy ugyanilyen nagyarányú fejlődés, és ennek a történetnek is azok a lesznek a győztesei, akik kezdettől fogva hittek a sokak által irracionálisnak és kockázatosnak tartott ötlet megvalósíthatóságában.

A SPA ÉS A GYEREKEK NAPJAINKBAN

Az utóbbi években sokat változott a spa és általában véve az arc- és testkezelések megítélése a társadalomban. A többség ma már elismeri a spában igénybe vehető kezeléseknek az egészségre, a jó közérzetre, az általános jóllétre gyakorolt kedvező hatásait. Egyre többen vannak azok is, akik átélték, és tapasztalatból tudják, hogy a spa a társas kapcsolatok ápolásának is kellemes színhelye lehet, s hogy a kezelések élményét jó közösen átélni, megosztani egymással. Szabadidős programként ma már sok pár és család választja, hogy egy-egy hétvégét valamelyik szálloda színvonalas szolgáltatásokat nyújtó spájában tölt. A nagyobb gyerekek számára a spa közismert fogalom, hiszen ők már a wellnessés a spa-kultúra virágzásának időszakában születtek és nőttek fel. Megszokták, hogy a környezetükben vannak jó közérzeti szolgáltatásokat nyújtó intézmények, hogy otthon és az üzletekben is találkoznak különféle ápolási termékekkel, és maguk is szívesen próbálnak ki egy-egy terméket vagy szolgáltatást, ha alkalmuk kínálkozik erre. Lehetetlen nem észrevenni, hogy a piac máris elmozdult a fi atalabb korosztályok igényeinek irányában. Nem egy olyan spa és más típusú intézmény van, amely a junior korosztály felé igyekszik nyitni, úgy alakítva kezelési kínálatát, hogy az minél több vonzó ajánlatot tartalmazzon a fiatalok számára is. Ennek a tendenciának az első jelei az idegenforgalmi vonzerővel bíró turistaparadicsomok szállodáiban mutatkoztak meg. Érthető, miért: a rengeteg nyaralni vágyót fogadó hotelek a vendégek igényeihez alkalmazkodva alakították ki szolgáltatásaik körét. A legnagyobb vásárlóerőt pedig az a fi atal ügyfélkör jelentette a számukra, amely főként gyermekes, kisgyermekes családokból állt. A kínálatot ezért igyekeztek úgy alakítani, hogy a szállodában kellemes időtöltésre, együtt átélhető élményekre találjanak kicsik és nagyok, a család valamennyi tagja. A hagyományos spa és wellness szolgáltatások közé először így kerültek be olyanok is, amelyek a gyerekek számára is feledhetetlen kikapcsolódást, szép emlékeket, igazi örömforrást tudtak jelenteni. A valós kereslet nyomán azután kezdtek mind szélesebb körben tért hódítani és elterjedni a junior szolgáltatások, amelyek az új típusú fiatalok, az ún. „spa generáció” igényeinek kielégítését tűzték célul maguk elé, s így igyekeztek egy újabb vendégkört becsalogatni a spa falai közé.

MIT TEGYEN, AKI MAGA IS FOGLALKOZNA GYEREKKEZELÉSEKKEL?

Ha valaki kedvet érez, hogy szolgáltatásait a junior korosztály igényeinek megfelelően bővítse, semmiképpen se tegye ezt gondos előkészületek, előzetes igényfelmérések nélkül. A profil bővítése mindig jól megfontolt, megalapozott döntést igényel. Lássunk néhány szempontot, amit nem szabad fi gyelmen kívül hagyni, ha biztosra szeretnénk menni!

Végezzünk egy kis piackutatást!

A junior termékek és kezelések előtt minden bizonnyal nagy jövő áll. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi régióban, minden szalon és spa számára egyszerre érkezik el az a pillanat, amikor a kínálat bővítésébe már érdemes belevágni. Mielőtt bárki is új terméket kezdene fejleszteni, vagy újabb szolgáltatást vezetne be az intézményében, mindig gondosan fel kell mérnie, hogy az ő saját környezetében megérett-e már a helyzet a változásra, azaz: van-e megfelelő kereslet arra a termékre vagy szolgáltatásra, amellyel kínálatát bővíteni szeretné. A piackutatás legegyszerűbb módja szinte tálcán kínálja magát. Aki gyerekkezeléseket tervez a szalonjában, közvetlenül, vagy akár kérdőíves formában érdeklődjön a családos vendégei körében, szívesen vennék-e, ha a szolgáltatások palettáját ilyen kezelések is színesítenék. Tájékoztassuk a vendégeket a tervezett kezelések jellegéről, áráról is. A kérdésekre kapott válaszok alapján jól felmérhetők a várható reakciók, és valamelyest megítélhető, milyen lenne az új kezelések fogadtatása. A megkérdezettek körét bővíthetjük olyan szülőkkel is, akik nem vendégei a szalonunknak. Az ő véleményük alapján képet kaphatunk arról, milyen a környékünkön a gyermekes szülők hozzáállása a gyermekkezelésekhez, nyitottak-e ebben az irányban, mutatnak-e érdeklődést a kérdéssel kapcsolatban, vagy inkább elzárkóznak előle. Az ilyen típusú adatgyűjtésekhez meg kell találnunk a környezetünkben azokat a helyeket, ahol gyermekes szülők nagyobb számban fordulnak elő egy-egy adott időpontban. Az iskolák, óvodák bejárata előtti területek, a játszóterek például kiválóan alkalmasak erre a kis közvélemény-kutatásra.

Győződjünk meg arról, hogy adottak-e a megfelelő körülmények a kezdéshez!

Mielőtt belefognánk a kezelési kínálat bővítésébe, mérlegeljük, milyen esélyei vannak a vállalkozásunk sikerének! A következő kérdéseket mindenképpen át kell gondolnunk:
• Meglévő ügyfélkörünk jelentős részének vannak-e kisgyermekei?
• Vendégkörünk vásárlóereje alapján megengedheti-e magának, hogy kiadásait a gyermekkezelések árával növelje?
• A szalon vagy a spa környezetében van-e olyan intézmény, amely konkurenciát jelenthet számunkra a gyerekkezelések szempontjából?
• Van-e a szalonunknak olyan helyisége, amely alkalmas a gyerekkezelések lebonyolítására (a többi kabinban folyó kezelések zavarása nélkül)?
• Megfelelően képzett és alkalmas-e a meglévő személyzet arra, hogy alkalmazkodni tudjon a gyerekek igényeihez, szükségleteihez és viselkedéséhez?
• Elég tágasak-e a kabinok ahhoz, hogy a gyereket kísérő szülő is kényelmesen el tudjon helyezkedni, amíg a kezelés tart?
• Olyan-e a szalon kialakítása, egész belső világa, hogy abban egy gyermek is otthonosan tudja érezni magát?
Az ilyen és ehhez hasonló kérdésinkre adott válaszaink segítségével jól feltérképezhetjük, mennyiben adottak a feltételek a profi lbővítéshez, és milyen változtatásokra lenne szükség a siker érdekében.

Hogyan lépjünk a tettek mezejére?

Ha elméleti síkon kellőképpen megvizsgáltuk a helyzetünket, és úgy látjuk, érdemes belefognunk a terveink megvalósításába, akkor indulhat a profi lbővítés! Találjuk ki, melyek lennének azok a kezelések, amelyek biztosan vonzóak a fiatal korosztály számára. Egy nagyon fontos szempontot mindig figyelembe kell vennünk: ezen a területen csak az a szolgáltatás lehet sikeres, amely képes felkelteni a gyerekek érdeklődését, de ugyanakkor a szülő tetszését is el tudja nyerni. A gyerekeknek szánt szolgáltatásoknak ugyanis mindig kettős közönségük van, és egyszerre kell megfelelniük két, sok szempontból elég különböző elvárásrendszernek. Mást tart ugyanis fontosnak a gyermeke számára a szülő, és mást tart fontosnak a maga számára a gyerek, de az általunk javasolt szolgáltatásnak mindkét szempontból érdekesnek és kielégítőnek kell lennie. A szülőket soha nem szabad kihagyni a számításból, hiszen ők a felelősek gyermekük neveléséért, és sok esetben éppen ők azok, akik a gyerekek fi gyelmét felhívják egy-egy nekik való kezelésre. Ők azok, akik közvetítenek a szalon és a kis ügyfeleink között, hiszen a gyerekeknek maguktól ritkán jut eszükbe, hogy szívesen kipróbálnának egy-egy kezelést, legtöbbször pedig nem is tudnak róla, milyen lehetőségeik volnának. Arról se feledkezzünk meg, hogy a végső döntést mindig a szülő hozza meg, és ő határoz arról is, érdemes-e pénzt áldoznia a gyermekének kínált kezelésre. Olyan szolgáltatásokat kell tehát választanunk, amelyek jó eséllyel nyerik el mind a gyerekek, mind pedig a szülők tetszését.

MIT ÜZENJEN A KEZELÉS?

A gyerekek teljesen spontán módon követik azt, amit a szívük súg. Azt választják, amihez ösztönösen kedvet éreznek. A felnőttekkel azonban már más a helyzet, főképpen akkor, amikor a szemük fényéről van szó, amikor szülői mivoltukban kell döntést hozniuk valamiről. Ilyenkor nincs helye az érzelmeknek, racionális mérlegelés után azt akarják választani, ami leginkább hasznára válik, és ami biztosan nem árt gyermeküknek. Szülőként mi magunk is így gondolkodunk és így viselkedünk, minden szempontot alaposan megvizsgálva. Érthető hát, ha a szülő elgondolkodik azon: helyes-e, ha a gyerek spába jár, megfelelőek-e ott számára a kezelések, nem okoznak-e bármiféle kárt a fejlődő szervezetében. Oszlassuk el a felnőttek minden kételyét! Menjünk elébe a kérdéseiknek, és magunktól mondjuk el, hogy gyermekkezelési koncepciónk gondosan megtervezett, minden tekintetben figyelembe veszi a gyermekek életkori adottságait és szükségleteit, és egyáltalán nem káros, sőt, kifejezetten hasznos a gyerekek testi-lelki fejlődése szempontjából. Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk a szülőkben: a gyermeküket az intézményben nem miniatűr felnőttnek fogjuk tekinteni, hanem gyereknek, aki minden szempontból a saját életkorának megfelelő kezelésben részesül majd. A felnőttek számára megnyugtató, ha elmondjuk azt is, hogy a lányokból nem akarunk kis csinibabákat és topmodelleket faragni, és a fi úk sem jól ápolt kis menedzserekként távoznak majd tőlünk…

A gyerekkezelés nevelő hatású

Tudatosítsuk a szülőkben, hogy a gyerekeknek nyújtott kezelések nemcsak a jó közérzetet fokozzák, hanem hozzájárulnak a személyiség fejlődéséhez is. Fogékonnyá teszik a gyerekeket a testi higiénia és az egészséges életmód iránti igényre, alkalmat és mintát adnak a fizikai és mentális jó közérzet megtapasztalására már a legfiatalabb életkorokban. Olyan értékek ezek, amelyek a gyereket felnőtt élete során is elkísérik majd, és szilárdan beépülnek személyiségébe. Ha a kezeléseknek ezt a személyiségfejlesztő oldalát is hangsúlyozzuk, azzal választ adhatunk az esetleg kétkedő szülőknek azokra a kérdéseire, hogy mire való, mire jó, miért hasznos a kezeléseket már gyerekkorban elkezdeni…

A biztonságosság kérdése

Nyugtassuk meg a szülőket, hogy szakemberként gondoskodtunk mindazokról a feltételekről, amelyekhez a kezelések biztonsága szempontjából szükség van. Tegyük lehetővé a szülők számára, hogy ők maguk is jelen legyenek a kezelés során. Vezessük őket körbe a szalonban, mutassuk meg, hogy a felszereléseink teljesen biztonságosak, hogy a hammam hőmérséklete a gyerekkezelések alatt alacsonyabb, mint máskor szokott lenni, hogy a masszázs mozdulatai kevésbé erőteljesek, lágyabbak és simogatóbbak. Mutassuk be a gyermekbőr igényeinek megfelelően fejlesztett, speciális kozmetikumokat, azokat az esszenciális olajokat vagy más, nem allergizáló, bőrbarát összetevőket tartalmazó, lehetőleg natúr- vagy biokozmetikumokat, amelyek a kezelések során felhasználásra kerülnek. Mondjuk el azt is, hogy a kezelések időtartamát is lerövidítettük, annyira, hogy semmiképpen se legyen unalmas a gyerekek számára, csak kellőképpen hosszú ahhoz, hogy jótékony hatásukat kifejthessék, és igazi élményt nyújthassanak a kis vendégeknek. Ha a legfontosabb információkat még a kezelés megkezdése előtt elmondjuk a szülőknek, akkor teljes bizalmukat élvezhetjük a protokoll alatt, és máskor is szívesen bízzák ránk gyermeküket.

Legyen a kezelés örömteli élmény a gyerekek számára!

Az első kezelés alkalmával a szülőben természetszerűen felvetődő kérdések megválaszolása után kialakul az a bizalmi légkör, amelyben jó dolgozni, és amely a kezelés sikeréhez is elengedhetetlen. A protokoll végeztével pedig a szülő számára semmi sem nyújt nyilvánvalóbb bizonyítékot és jelent egyúttal nagyobb ajándékot, mint az, ha gyermeke örömtől sugárzó szemekkel azt mondja: „Hát, ez nagyon jó volt!”. A gyerekeknek szánt kezelések legyenek játékosak, mesések, varázslatosak és nagyon kellemesek, hogy igazi örömet okozzanak a kicsiknek. Vezessük be a felnőtteket is ezeknek a kezeléseknek a világába, meséljük el nekik, a protokoll mely elemei miért kellemesek, milyen élményeket jelentenek a gyerekeknek. Ha a szülő látja a gyermeke arcán az elégedettséget, akkor jó úton járunk afelé, hogy az újonnan bevezetett kezeléseink sikerrel járjanak, és közkedveltté váljanak.

Feleljünk meg a szülők elvárásainak is!

Ha a gyerekeknek örömet tudunk okozni a kezeléssel, az egész biztosan öröm a szülőnek is. Hiszen a gyerekek kegyeit egyáltalán nem olyasmivel szeretnénk elnyerni, ami egyébként ellenkezne a szülők nevelési elveivel. Nem kínálunk nekik a kezelés alatt mézédes süteményeket, cukorkákat, szénsavas üdítőitalokat, vagy bármi olyasmit, ami sok családban biztosan „tiltólistán” szerepel. Más családokban talán olykor-olykor megengedik a gyerekeknek ezeket az élvezeteket is, de a szülők semmiképpen sem azt várják tőlünk, hogy ilyesmivel kedveskedjünk gyermekeiknek. Sokkal többre értékelik, ha inkább olyan dolgokat mutatunk a kicsiknek, amiket esetleg még nem ismernek. Ha pedig ezek az újabb impulzusok a természet és a kultúra világából valók, az egészen biztosan elnyeri a felnőttek tetszését is. A váró- és pihenőhelyiségekben ezért mindig legyenek a különböző életkorú gyerekek igényeinek megfelelő könyvek: a legkisebbek számára hercegnőkről és királyfiakról szóló mesék, varázsló- és boszorkánytörténetek a nagyobbaknak, képregények, mangák a még nagyobbaknak. Ínyencségként adhatunk a gyerekeknek szárított gyümölcsökből készült, nyakba akasztható füzért, vagy hurkapálcikára tűzdelt friss gyümölcsfalatokat, frissen préselt gyümölcsleveket és finom növényi főzeteket. Mesélhetünk nekik távoli vagy régmúlt civilizációk testápolási és szépítkezési szokásairól, értékes hatóanyagokban gazdag növényekről, vagy egyszerűen csak a saját munkánkról, arról, hogy mivel foglalkozunk, mit miért és hogyan csinálunk. A minden újdonságra fogékony, kíváncsi gyerekek biztosan élvezni fogják mindezt. A szülők pedig maximálisan elégedettek lesznek, hogy gyermekeik ennyi új élménnyel és ismerettel gyarapodhattak egy egészséges és kellemes kezelés során.

A páros kezelés – garantált siker!

A tanító-nevelő hatású foglalkozások mindig elnyerik a szülők tetszését. De van még valami, amit nagyra értékel minden szülő: azt, ha a gyermekével közösen tölthet el egy-egy meghitt és zavartalan órát, ami ritka és feledhetetlen élményt nyújt mindkettejük számára. A szépségszalon vagy a spa tökéletes körülményeket tud biztosítani egy-egy ilyen kellemes, a külvilág zajait és a mindennapos stresszt kizáró, békés együttléthez is. Természetesen ebben a „tandem kategóriában” az anya-lánya kezelések számíthatnak a legnagyobb népszerűségre…

Pénztárcakímélő árak – elégedett szülők

Ha már ezernyi erőfeszítést tettünk annak érdekében, hogy elnyerjük a felnőttek rokonszenvét és bizalmát, ne rontsunk el mindent az árképzés nehéz feladatánál! Ügyeljünk arra, hogy a gyerekkezelések tarifái barátiak és vonzóak legyenek a vendégek számára, arra ösztönözzék őket, hogy bátran hozzák el gyermekeiket is a szalonba.A vendégek elvárása az, hogy egy gyerekkezelés ne kerüljön ugyanannyiba, mint egy felnőtteknek szánt kezelés. Ennek a természetes elvárásnak engedni kell, nem szabad rácáfolni, különben hiábavaló volt minden erőfeszítésünk… Ha alacsonyabbak is a gyerekkezelések árai, mint egy hasonló időtartamú felnőtt kezelésé, azért mégis van minek örülnünk, hiszen:
• újabb vendégekkel gyarapodtunk, akiknek a szülei is hűséges, visszatérő vendégeinkké válhatnak,
• a gyerekek biztosan megosztják majd élményeiket barátaikkal, iskolatársaikkal, ami számunkra újabb potenciális ügyfeleket jelenthet,
• nem utolsósorban pedig az a gyerek, aki kiskorában, vagy később, a pubertás idején szívesen járt hozzánk, könnyen lehet, hogy fi atal felnőttként is hozzánk jön majd kezelésre…

HOGYAN TEHETJÜK A GYEREKEKET VISSZAJÁRÓ VENDÉGEINKKÉ?

Ahhoz, hogy a kis vendégünk rendszeresen visszatérjen hozzánk, olyan szolgáltatásokat kell kínálnunk a számára, amelyeket bármikor volna kedve újra és újra élvezni, amelyek valódi élményeket nyújtanak számára. Lássunk az alábbiakban néhány tanácsot, amelyeket megfogadva jó esélyünk van rá, hogy a gyermek a kezelés végén azt kérdezi majd az őt kísérő szülőtől: „Mikor jövünk újra?”.

Legyen gyerekbarát a hangulat!

A kezdeti boldog izgatottságot, hogy most olyan helyre megyünk, ahová anya szeret járni, a gyerekeknél gyorsan felváltja az ismeretlentől való félelem. Nagyon kevés is elég ahhoz, hogy egy kisgyerek visszahúzódjon, bezárkózzon a kis kagylóhéjába: ha túl barátságtalannak találja a környezetet, ha túl távolságtartóan vagy túl bizalmaskodóan bánnak vele az idegen helyen, ha valaki a doktor nénire emlékeztető ruhát visel, máris oda a bizalom, és egy rossz pillanat után hosszú percek telhetnek el, mire a jég újból felenged… Mindent ügyesen, jól eltervezve kell csinálni, mert a különleges alkalomnak számító ünnep akár rosszul is elsülhet. Legjobb, ha a gyerekeket egy olyan, rendkívül tapasztalt, nyitott és barátságos emberre bízzuk, aki szinte azonnal képes megteremteni a kicsikkel a bizalom légkörét, és azonnal a gyerekek „új barátjává” tud válni. A kicsik félelmét, zárkózottságát az oldja a legjobban, ha olyan környezetben lehetnek, ahol a saját korosztályukba tartozó, más gyerekek is vannak. Miután a szalonban vagy a spában külön a gyerekek fogadására és szórakoztatására szolgáló helyiséget állandó jelleggel fenntartani nem volna rentábilis, ezért a legjobb megoldás az, ha a gyerekkezelések céljára kijelöljük a hét egy bizonyos napját, és erre az alkalomra a szalont vagy a spát tulajdonképpen egy nagy játszótérré alakítjuk át. Ilyenkor csak gyerekkezeléseket, illetve papás-mamás közös kezeléseket lehet igénybe venni, és minden a gyerekek jó közérzetét, jókedvét szolgálja. Baráti összejöveteleknek, születésnapi rendezvényeknek is helyszíne lehet az intézményünk, külön szolgáltatásként ezt is szerepeltethetjük a kínálatban. Ha külön napra szervezzük a gyerekprogramokat, az azért is szerencsés, mert így a régóta meglévő, felnőtt ügyfélkörünket nem zavarja a gyerekek érkezése, és az azzal járó másfajta viselkedésmód, másfajta zajszint. A felnőtt kezelésekhez maximális nyugalomra és csendre van szükség, ezt pedig a gyerekek jelenléte mellett – lássuk be – nem tudnánk garantálni. Ha külön-külön fogadjuk felnőtt és gyermek vendégeinket, akkor viszont mindenki számára biztosíthatjuk a jó közérzetéhez szükséges és ideális feltételeket.

Azt adjuk a gyerekeknek is, amit szeretnek!

A „felnőtt” kezelési kínálat összeállításánál azt a szempontot igyekeztünk mérlegelni, mi az, ami a vendégeink elvárásainak és igényeinek leginkább megfelelhet. A gyerekkezelésekkel kapcsolatban is ugyanennek az elvnek kell érvényesülnie. A gyerekek fiatal kora nem elég indok arra, hogy helyettük, az ő szempontjaikat figyelmen kívül hagyva döntsünk. És lássuk be, ez nem is lehet az érdekünk. Ha ugyanis olyasmit kínálunk a gyerekeknek, ami nem nyeri el a tetszésüket, akkor az első alkalom után többet nem lesznek kíváncsiak arra, amit mutatnánk nekik. Mit szeretnek hát a gyerekek, mi az, ami biztos sikerre számíthat náluk?
• a gourmand kezelések csokoládé-, cukor- és eperillattal,
• a kellemes hőmérsékletű, meleg hatású kezelések,
• a fej, a hát, a lábszár és a lábfej masszázsa,
• a lányoknál a kéz és a láb körmeinek lakkozása,
• a különleges fürdők vagy lábfürdők, amelyeknek vizébe csokoládét, citromkarikákat, virágszirmokat, különböző gyógyfüveket és növényi részeket teszünk,
• a maszkok és arcpakolások.
Ezeknek az információknak a birtokában némi kreativitással bárki összeállíthat egy ügyes kis junior kezelési kínálatot. Arra is vigyázzunk, hogy a választék ne legyen túlságosan bőséges, mert a parttalan lehetőségek csak összezavarják a gyerekeket, és egyszerűen nem tudnak választani. Figyeljünk arra is, hogy egy-egy kezelés időtartama soha ne legyen hoszszú! A teljes kezelési protokollt inkább egymást követő, több, rövidebb programból állítsuk össze, hogy változatos és élménydús legyen. A gyerekek ugyanis nem tudnak még hosszú időn keresztül egyféle tevékenységben elmélyülni, szükségük van a változatosságra.

Teremtsünk valódi gyermekvilágot a kezelések idejére!

A gyerekek világához a játék és a képzelet szorosan hozzá tartozik, és ott érzik igazán jól magukat, ahol a környezet az ő belső világukat tükrözi. Legyen bármilyen szakszerűen kivitelezett egy kezelés, ha nincs benne játékosság, ha túl komoly, nem fog igazi örömet okozni a gyerekeknek. Egy-egy kezeléshez úgy tudunk igazán kedvet ébreszteni a kis vendégekben, ha már a szolgáltatás neve és leírása is érdekes, fi gyelemfelkeltő, élményeket ígérő. A mesék világa a játékos és fantáziadús ötletek széles tárházát kínálja. Az általuk ismert vagy még nem ismert történetek hősei, Hófehérke és a törpéi, Jancsi és Juliska mézeskalácsháza, Gombóc Artúr csokoládéi, Micimackó világa vagy Alíz egész csodaországa megelevenedhet a kezelések során. Nem kell hozzá más, csak egy kis fantázia, és valódi ráhangolódás a gyerekek világára. Álljon mindig készenlétben egy-egy körömre ragasztható dekormatrica (csillagocska,
holdacska vagy szívecske…), néhány lemosható tetoválás, amelyet karra, bokára, vagy a tetszés szerinti testrészre varázsolhatunk. És a kezelés végén soha ne maradjon el az apró „meglepetés”, aminek a gyerekek mindig nagyon örülnek.

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy minden szempontra tekintettel lévő, jól kidolgozott koncepció segítségével a szalon vagy a spa gyorsan válhat a gyerekek egyik kedvenc szórakoztató és játszóházává, ahol kényeztető, különleges élményekben, sok vidámságban és érdekességben lehet részük a szüleik és hozzáértő, gyerekszerető szakemberek társaságában. S ha sikerül megvalósítanunk a gyerekek számára ezt a boldog kis szigetet, a csodák és örömök vidám meseországát, akkor nemcsak egy újabb vendégkörrel gazdagodhatunk, hanem számos vidám, életörömöt sugárzó élménnyel is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük